Individuálna fyzioterapia
Individuálna fyzioterapia

Základom terapie je komplexná diagnostika, na ktorú následne nadväzujú konkrétne liečebné postupy. V závislosti od stavu klienta sa volia prvky manuálnych techník a pohybovej terapie s využitím Pilates, metód na princípe vývojovej kineziológie a na neurofyziologickom podklade, McKenzie metóda a i.. Hlavným cieľom individuálnej fyzioterapie je odstránenie akútnych ťažkostí a bolestí a edukácia klienta, vybudovanie aktívneho prístupu k vlastnému telu.

Diagnostika a terapia chodidla
Diagnostika a terapia chodidla

Diagnostika sa vykonáva pomocou špeciálneho prístroja Podoskopu a zaznamenáva sa do počítača pre účely následnej kontroly. Pri potrebnej korekcii chodidla je pacientovi zostavený program pozostávajúci z cvičenia a z výroby ortopedickej vložky zn. Formthotics. Tieto vložky sú tepelne upravované a individuálne zhotovené. Zabezpečujú správne postavenie chodidla, slúžia preto nielen terapeuticky, ale aj preventívne. Typ vložky sa vyberá podľa potrieb a nárokov na chodidlo a pohybový aparát.

Skupinové cvičenia
Skupinové cvičenia
Terapia temporomandibulárneho kĺbu
Terapia temporomandibulárneho kĺbu
Tejping
Tejping

Tejpovanie je terapeutická metóda, ktorá využíva účinky hypoalergénnej elastickej pásky. Pásku je možné nosiť po dobu 3 – 5 dní. Účinok závisí od spôsobu aplikácie. Používa sa k predĺženiu účinku terapie, k zlepšeniu krvného a lymfatického obehu a tým k podpore hojenia, k normalizácii svalového napätia, ako stabilizačná pomôcka, u tehotných žien – brušná diastáza, u detí – chybné držanie tela, ploché nohy a i.

Liečba funkčnej ženskej sterility metódou Ľudmily Mojžíšovej
Liečba funkčnej ženskej sterility metódou Ľudmily Mojžíšovej

Táto metóda je založená na princípe existujúcich reflexných vzťahov medzi pohybovým aparátom a vnútornými orgánmi. Pozostáva z 12 cvikov, mäkkých a mobilizačných techník. Cieľom je optimalizácia napätia svalov a znovuobnovenie pohyblivosti v oblasti chrbtice a panvy. To vedie k zlepšeniu funkcie reprodukčných orgánov.